04 Més funcionalitats i trucs

Les següents funcionalitats es poden afegir, cadascuna de manera independent.

Afegir video (Editor de blocks)

Recomano fer servir l'editor de blocs per editar cada post ja que és el més ràpid i flexible per crear el contingut, però l'editor de blocks no té la funcionalitat d'afegir video directament. Dins el editor de Blocks no hi ha opció de ficar un video, la solució es ben senzilla, copieu el codi de Youtube "Compartir / Insertar".

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/XSXmUvDvikY" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>

Exemples CSS

Logotip

Per modificar la mida del logo podeu afegir el seguent codi a  "Tools / Custom CSS"

/* mida del logo */

.logo img { width: 70px; }

Imatges destacades

Si afegiu una imatge destacada a un post per que es vegi a la pàgina d'inici, aquesta es veura dintre del post. Si no voleu que es vegui, teniu que posar a "Other Options / Featured Image With" la opció normal i dins del post i el seguent codi al CSS. Aquesta opció depen del Theme (en aquest cas Mercury).

/* Amagar imatge destacada en format petit */

.post__featured-image.post__image--normal { display: none; }

Amagar la data de post a la home

/* Amagar data en portada - Theme Mercury */

.l-col time { display: none; }

Afgegir el codi de Google Analytics

Primer tens que copiar el codi de Google analitics, no el numeret, el scripts sencer

i despres ho tens que enganxar dintre de Publii, en Tools / Custom HTML i enganxar-ho dins de Head

Feed RSS

Per afegir el enllaç RSS només cal afegir la paraula feed despres de la teva URL al enllaç:

https://publii.n1n.eu/portfoli/
https://publii.n1n.eu/portfoli/feed

Com importar i exportar un lloc web?

De vegades és necessari copiar tot un lloc web juntament amb la configuració i el contingut per portar-ho a una altra instal·lació de Publii en un altre ordinador. 

On són les webs en Publii?

Exportar web

Copieu la carpeta YOUR_SITE ( documents ▸ llocs publics ▸ YOUR_SITE ) i traslladeu-la a l’altra localització, per exemple un altre ordinador.

Importar Web

Si volem exportarla, només cal afegir la carpeta YOUR_SITE dins
documents ▸ llocs publics